Handbok 2014

2014 års utgåva är reviderad och kompletterad på en rad områden, med ambitionen att bli ännu tydligare än tidigare kring funktionsmått, brandbestämmelser, detaljplane- och bygglovsprocesserna, m.m. Boken är dessutom uppdaterad med anledning av ändringar i aktuell lagstiftning, bland annat om definitionen av våning. Nya texter om proportioneringssystem, valv och kupoler, fogtyper vid murning, putstyper samt råd om lämpliga ritningsskalor har kommit till, liksom ett nyritat uppslag om dörrars måttsättning.

 

Grundidén i denna sjätte utgåva av Arkitektens handbok är den samma som tidigare år: en sammanställning av de basfakta arkitekten och byggandet behöver. Man kan inte rita hus efter denna bok, men den ger basinformationen och är ett utmärkt praktiskt hjälpmedel att snabbare nå mer uttömmande kunskapskällor.

 

Handboken är systematiserad och illustrerad på ett sätt som är enkelt att hantera samt innehåller ett fylligt register med begreppsförklaringar. Boken är lika användbar på skrivbordet och vid datorn som ute på fältet – stor nog för att innehålla det mesta man behöver, liten nog att få plats i fickan. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i byggprocessen, som tekniska konsulter, ingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar.

 

För text och illustrationer står arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing och Sven Nyström. Arkitektens handbok ges ut av Byggenskap Förlag.


 

Titel Arkitektens handbok 2014

Omfång 440 sidor

Bandtyp Danskt band

Utgivning januari 2014

ISBN 978-91-87079-03-0

Förlag Byggenskap Förlag

http://vg02.met.vgwort.de/na/8d91a8400a044c11b58382c7ba08dbdd

Click me