Whites träarkitektur uppmärksammas - Sara Kulturhus, Skellefteå

Sara Kulturhus går nu från vision till verklighet. Den höga träbyggnaden har uppmärksammats världen över. På utställningen Woodlife Sweden: Meet the Architect, under den årliga arkitekturmånaden Archtober komde ansvariga arkitekterna bakom Sara Kulturhus, Robert Schmitz och Oskar Norelius som har delat fördjupad insikt i projektet samt diskussion om fördelar och utmaningar med att jobba med trä.

 

– Det är en ära att få presentera detta unika projekt för världen under Archtober. Vi är fortfarande i en kunskapsinhämtningsfas, men vi ser att attityden har förändrats bara under den tid vi byggt Sara Kulturhus. Det gäller att utveckla nya hållfasta produkter, minska osäkerheten och hitta normer och standarder som håller nere priserna, säger Robert Schmitz, ansvarig arkitekt, White.

 

Arkitekterna belyser den enorma potentialen med trä som materialval, men konstaterar också att mer kunskap krävs för att hela branschen i större utsträckning ska välja trä som byggnadsmaterial. I takt med ett ökat fokus på klimatpåverkan av byggnadsmaterial har byggnader med trästomme fått en allt större betydelse.

 

– Det är projekt som detta, där innovation och kreativitet är av yttersta vikt, som driver på förändring och utveckling. Trä är rätt väg att gå för en mer hållbar framtid och förhoppningsvis får byggnader som Sara fler arkitekter och konstruktörer att inse att det går att använda trä även i större och mer komplexa projekt, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt, White.

 

Sara Kulturhus White Arkitekter A

Sara Kulturhus, Skellefteå

 

Med en uttalad vision om klimatpositiv arkitektur från år 2030 söker White Arkitekter ständigt nya sätt att bygga mer hållbart. Det görs bland annat genom att alltid utreda möjligheten att bygga klimatneutralt i kombination med en ökad satsning på träarkitektur. Detta eftersom trä är det enda förnyelsebara och koldioxidneutrala byggnadsmaterialet. Mot denna bakgrund valde Whites arkitekter Robert Schmitz och Oskar Norelius att redan 2015 ta fram ett förslag om ett höghus i trä i tävlingen om att utforma Sara Kulturhus i Skellefteå.

 

– När tävlingen att designa byggnaden utlystes 2015 fanns det inga önskemål i programmet om att använda trä. Vi såg tidigt en potential att rita på ett höghus i trä och vi ville bryta ny mark. Råvaran fanns runt hörnet och Skellefteå Kommun är en “trästad” som hade antagit en strategi kring detta, säger Robert Schmitz.

 

Sara Kulturhus White Arkitektrer 001

 

13 maj lyftes white arkitekter den första hotellmodulen på plats för att monteras i Sara Kulturhus i Skellefteå som ska bli Sveriges högsta träbyggnad. Hotellet kommer att inrymma 205 hotellrum, en kongress- och konferensdel, restaurang samt takterrass med spektakulär panoramavy över staden.

 

Av hotellets 20 våningar fördelas hotellmodulerna på våningarna 6-18. Varje modul väger cirka nio ton och att fylla ett helt våningsplan med hotellrum, inklusive kompletterande arbete med isolering, brandtätning, korridor och fasad, väntas ta cirka 3 veckor. Monteringen beräknas ska vara klar i mitten av november 2020.

 

 Sara Kulturhus Ake Eson Lindman 4 212x300  Sara Kulturhus Ake Eson Lindman 12 212x300  Sara Kulturhus Ake Eson Lindman 9 212x300
     

 

 

White har ritat kulturhuset med en 19 våningar hög hotelldel av prefabricerade rumsmoduler i trä, placerade mellan hisskärnor av korslimmat trä och klädda i glas som speglar himlens skiftningar och exponerar insidans spektakulära trätak. Den glasade fasaden och robusta träkonstruktionen möjliggör en milsvid utsikt över staden samtidigt som byggnaden kan tackla väderförhållandena och ändå vara energieffektiv.

 

HENT Sverige är totalentreprenör för projektet. Produktionen av byggelement till stommen sker hos Martinsons och Derome har levererat hotellrummen som färdigställs på den närbelägna fabriken i Renholmen. Hotellverksamheten ska drivas av Elite Hotels of Sweden. Läs mer om projektet.

 

Uppstarten av hotellmodulerna är en viktig milstolpe för projektet. Det har hittills varit en spännande, lärorik och utmanande tid. Nu blir det trevligt att se byggnaden växa upp till Sveriges högsta träbyggnad inom några månader, säger Ronny Rönning, projektledare på HENT, totalentreprenör för Sara Kulturhus.

 

Möt arkitekterna från White Arkitekter som ligger bakom Sara Kulturhus. Sara Kulturhus är stadens nya mötesplats och kulturcentrum. Ett 20 våningar högt hus byggt i trä som binder koldioxiden i huset istället för att släppa ut den.

 

Sara Kulturhus White Arkitekter 3

Sara Kulturhus vann brons i Holcim Awards 2021

Helgen 13 och 14 november fick de ansvariga arkitekterna för klimatpositiva Sara Kulturhus ta emot brons under Holcim Awards sjätte upplaga, i tävlingsregionen Europa. Robert Schmitz och Oskar Norelius är därmed först i Sverige med att få ta emot detta pris, som är den mest tongivande internationella tävlingen för hållbart byggande.

 

Den avgörande faktorn i Holcim Awards är den holistiska synen på hållbarhet, som i detta fall bygger på de fem pelarna; Framsteg, Människan, Planeten, Välstånd och Plats. De projekt som bemöter dessa fem frågor på det mest konsekventa och sammanhängande sättet tilldelas priser på regional nivå.

 

Sara Kulturhus White Arkitektrer 003 

 

– Vi är väldigt glada över att få ta emot denna utmärkelse som tar hänsyn till alla aspekter av hållbarhet. Arkitekter som värdesätter hållbarhet får aldrig försumma de sociala aspekterna, nämligen människorna. Sara Kulturhus är en byggnad för alla. Den centrala platsen, dess stora genomskinliga glasfasader och entréer i alla riktningar skapar tillsammans en öppen och inbjudande mötesplats, oavsett tidigare erfarenhet och intresse för kulturevenemang, säger Robert Schmitz och Oskar Norelius, ansvariga arkitekter på White Arkitekter.

 

När det gäller Sara Kulturhus var Holcim Awards europeiska jury särskilt fascinerad av de innovativa träbyggnadstekniker som använts för att uppnå detta vackra och hållbara arkitekturprojekt. Det visar på potentialen att arbeta uteslutande med trä. Att göra materialvalet till en fråga om både teknisk och rumslig kvalitet ansågs vara ett kraftfullt budskap.

 

 

Det faktum att kulturhusets alla byggnadsdelar är helt och hållet gjorda av trä, inklusive stommar och hisschakt. Enligt juryn är projektet helt unikt i sin genre. De hyllade även byggnadens eleganta uttryck och utformning samt hur träkonstruktionen framhävs genom den tunna fasadväggen i glas.

 

– I och med den klimatomställning som sker nu är Sara Kulturhus ett projekt som ligger helt rätt i tiden. Att bygga en så stor och komplex byggnad med alla dess olika lösningar visar att det går att göra mycket med hjälp av prefabricering och standardisering, samtidigt som individuella behov kan tillgodoses. Vi vill att alla ska kunna se hur byggnaden är konstruerad och hur träet använts, säger Robert Schmitz och Oskar Norelius.

 

White Arkitekter Sara Kulturhus 01

Foto Jonas Westling/ Martinsons

Det projekt som tog hem guldet i Europa som tävlingsregion var det schweiziska projektet Extending the Cycle av baubüro in situ. Projektet prisades för att omdefiniera utgångspunkten i designprocessen genom att se rivningen som en möjlighet att hitta byggmaterial.

 

Priserna delades ut vid en överlämningsceremoni under den internationella arkitekturbiennalen i Venedig i närvaro av Hashim Sarkis, biennalens kurator och dekan vid Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

  

Holcim Awards, som arrangeras av Holcim Foundation for Sustainable Construction, efterlyser ledande projekt som kombinerar hållbara bygglösningar med arkitektonisk kvalitet. Priset delas ut var tredje år och erbjuder sammanlagt två miljoner US-dollar i prispengar. Tävlingen framhäver projekt och koncept från arkitektur, ingenjörskonst, stadsplanering, materialvetenskap, byggteknik och liknande områden.

 

Sara Kulturhus White Arkitekter B

 

White ställde ut på Aedes i Berlin - Utställning 18 september till den 11 november 2021

Den 18 september äntrar White Arkitekter den internationella scenen för samtida arkitektur på världsberömda Aedes i Berlin. I utställningen “A Heart of Wood” får besökarna följa med på resan av det unika träprojektet Sara Kulturhus i Skellefteå. Med sina 20 våningar är kulturhuset en av världens högsta träbyggnader och ett internationellt showcase för hållbar arkitektur.

 

 Sara Kulturhus White Arkitekter C

 

2016 vann White den internationella tävlingen om att gestalta det nya kulturcentret Sara Kulturhus i Skellefteå. Projektet har väckt uppmärksamhet världen över och vunnit priser redan innan färdigställandet i år. Med Sara Kulturhus vill bolaget utöka användningsmöjligheterna för trä som byggnadsmaterial för komplexa höghus och driva på utvecklingen inom hållbart byggande.

 

Hållbarhet har genomsyrat Whites verksamhet ända sedan starten 1951. Med visionen att alla våra projekt ska vara klimatpositiva från år 2030 matchar de ambitionerna med New European Bauhaus. När EU-kommissionen lanserade initiativet i september 2021 sattes arkitekturen i centrum för den gröna omställningen vi måste åstadkomma tillsammans. I Sverige inleddes den processen redan 2019, när riksdagen enades om en ny arkitekturpolitik till 2030. Att anamma samarbete mellan olika discipliner är vägen framåt, men också att samarbeta över gränser. Därför tror White att det är viktigt att presentera sitt arbete på Aedes i Tyskland.

 

– Med utställningen “A Heart of Wood” vill vi hylla ett fantastiskt samarbete i norra Sverige. Vi ser fram emot utbytet och diskussionerna kring detta evenemang och framtida samarbeten, där vi kan dela kunskap och utvecklas tillsammans, säger Carl Bäckstrand, vice vd och ansvarig för Whites internationella satsning.

 

White Traarchitektur Sara Kulturhus

 

Sara Kulturhus invigs den 8 september. Byggnaden inrymmer lokaler för konst, föreställningar och litteratur samt ett hotell med restaurang, skybar och spa. Hotellet är närmare 80 meter högt och är uppbyggt av prefabricerade 3D-moduler i korslimmat trä, staplade mellan två hissrum som är helt tillverkade i KL-trä.I utställningen kommer besökarna att kunna uppleva olika aspekter av processen som ledde fram till denna byggnad: från den urbana kontexten till arkitekturen, från design till konstruktion, med dess avancerade prefab-modultänkande. Ritningar, modeller, foton och filmer presenteras i en specialbyggd installation som består av 15 KL-element av 2,7 ton trä som kan betraktas som en signatur för vårt hållbara förhållningssätt till arkitektur.

 

“A Heart of Wood” visas från den 18 september till den 11 november 2021 på Aedes Architecture Forum i Berlin.

 

www.aedes-arc.de/

Meddelande White arkitekter, Göteborg

Click me
Oskar Norelius och Robert-Schmitz, Foto Sven Burman
Oskar Norelius och Robert-Schmitz, Foto Sven Burman